Boekbinderij Papyrus

Voor het handgebonden boek

Interview Leidsch Dagblad

In het Leidsch Dagblad van vrijdag 18 januari stond in de vrijdagbijlage "Vrij" een bijna paginagroot interview met Wilma. Voor wie het gemist heeft of niet over het Leidsch Dagblad beschikt is het artikel hier weergegeven.

Je kunt het ook hier downloaden als pdf-bestand.