Boekbinderij Papyrus

Voor het handgebonden boek

Papier

Papier is een interessant materiaal dat een veel grotere rol in ons leven speelt dan we ons vaak realiseren. Ondanks de verschuiving naar digitale informatiedragers, blijft papier nog belangrijk. Het kent daarbij vele verschijningsvormen en uitingen. Met dank aan de Sappi papierfabriek, kun je hier een film bekijken waarin interessante dingen over papier getoond worden. Bovendien wordt het fabricage- en produktieproces op aanschouwelijke wijze in beeld gebracht.